औषधि व्यावस्था विभागको रेकर्डमा हाल सम्म दर्ता भएका स्वेदेशी उत्पादित र आयातित औषधिको विवरण

काठमाडौं । औषधि व्यावस्था विभागको रेकर्डमा दर्ता भएका नेपाली कम्पनीका उत्पादन र आयात भएका वाह्य मुलुकका औषधिहरुको विवरण यस प्रकार छ ।