कैलाली भजनीका किसानलाई १०० क्विन्टल चैते धानको बीउ निःशुल्क वितरण

paddy rice seed in a Burlap sack.