उमाचोक सुन्तलाखेती तनहुँकै नमूना, ६५ लाखसम्म कमाउँछन् किसान