दूध नबिक्दा समस्यामा किसान, दैनिक रू. १३ लाख बराबरकाे क्षति