कृषि सामग्री कम्पनीले उत्पादन गरेकाे ९१ लाखको गहुँको बीउ बिक्री भएन